Algemene voorwaarden Proefrit

Postadres E-Wheels Enschede
Usselerhalte 108, 7547 SH
Enschede,
info@e-wheelsenschede.nl
Tel. (053) 700 9748
KVK Nummer: 87964414
BTW Nummer: NL004515878B74

Artikel 1 Rijbewijs

Hiermee verklaar ik in het bezit te zijn van een geldig Nederlands volgende de europses klasse A, B of AM. Ik ga ermee akkoord dat mijn rijbewijs voor een testrit aan te leveren aan een van de E-Wheels Enschede werknemers. 

Artikel 2 - Identiteitscontrole 

Verder ga ik ermee akkoord dat een E-Wheels Enschede medewerker voor identiteitscontrole een foto mag nemen van mijn rijbewijs. Indien gewenst, wordt deze foto na een correcte teruggave van de e-scooters of e-bike gewist.

Artikel 3 - Gebruik van de e-scooter of e-bike

Voorts verklaar ik de e-scooter of e-bike met zorg te zullen behandelen, deze niet aan derden te zullen afstaan en mijzelf aan de Nederlandse verkeersregels te zullen houden.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid van de proefrit rijder. 

1. Ik ben aansprakelijk voor alle met opzet berokkende schade (met inbegrip van vallen, verlies en inbeslagnames), die is ontstaan in de peruide dat de e-scooter of e-bike aan mij ter beschikking is gesteld, d.w.z. tussen het tijdstip van aanname en teruggave van de e-scooter of e-bike.

2. Ik ben niet aansprakelijk als schade optreedt bij een normaal gebruik. Voor het overige is de aansprakelijkheid beperkt tot schade, die door de gesloten voertuigverzekering niet wordt gedekt.

3. Ik zal E-Wheels Enschede en de medewerkers niet aansprakelijk houden voor schade die voortvloeit uit van wetten vorderingen en andere voorschriften die verband houden met het gebruik van het voertuig. Hetzelfde geldt voor aanspraken van derden ten gevolge van ongevallen, indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van E-Wheels Enschede de schade niet dekt.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid van E-Wheels Enschede

1. Elke aansprakelijkheid van E-Wheels Enschede en haar medewerkers door de schending van zijn contractueel overeengekomen plichten is beperkt tot gevallen van grove nalatigheid of opzet. Indien E-Wheels Enschede of een medewerker op basis van een wettelijke bepaling schade moet compenseren die ten gevolge van nalatigheid zijdens E-Wheels Enschede of een medewerker werd veroorzaakt, is E-Wheels Enschede beperkt aansprakelijk: de aansprakelijkheid bestaat enkel bij schending van contractuele plichten, zoals plichten die inhoud en doel van de testovereenkomst opleggen of plichten waarvan de naleving de geode uitvoering van de overeenkomst juist mogelijk maakten de gebruiker erop mag vertrouwen, dat deze plichten door E-Wheels Enschede worden nageleefd. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot voorzienbare schade.

2. Voor zover de aansprakelijkheid van E-Wheels Enschede is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger, dienst agent en personeel van E-Wheels Enschede.

3. Aansprakelijkheidsbeperkingen en uitsluitingen zoals vermeld in punt 1 en 2 gelden niet voor aansprakelijkheden die voortvloeien uit bedrog van E-Wheels Enschede. Voorts gelden vorenbedoelde beperkingen en uitsluitingen niet bij aansprakelijkheid voor gegarandeerde fabricagekenmerken, voor aansprakelijkheid zoals vermeld in de Nederlandse wet voor productaansprakelijkheid en voor schade ontstaan in geval van dood, lichamelijke letsel of aantasting van de gezondheid.

Artikel 6 - Teruggave van de e-scooter of e-bike

Ik ben verplicht de e-scooter of e-bike aan het einde van de proefrit op de afgesproken tijd en plaats in te leveren. Als ik de afgesproken tijd overschrijdt zonder hierover vooraf afspraak met de E-Wheels Enschede medewerker te hebben gehouden, moet ik de kosten dragen die door deze nalatigheid aan E-Wheels Enschede of een medewerker zijn ontstaan. 

Artikel 7 - Verzuim protocol indien u plots verhinderd raakt en uw gemaakte afspraak kan daarom niet doorgaan? 

Laat dit ons maximaal 24 uur van tevoren weten. Indien u zich niet voor 24 uur van tevoren afmeld voor de gemaakte proefrit is E-Wheels Enschede genoodzaakt een boete bedrag in rekening te brengen. Dit bedrag word bepaald door de E-Wheels Enschede gemaakte kosten.

Artikel 8 - Gegevensbescherming

Ik verklaar me ermee akkoord, dat E-Wheels Enschede mijn gegevens (Voor achternaam,