Garantiebeleid

Postadres E-Wheels Enschede
Usselerhalte 108, 7547 SH
Enschede
info@e-wheelsenschede.nl
Tel. (053) 700 9748
KVK Nummer: 87964414
BTW Nummer: NL004515878B74

Artikel 16 Uitleg garantie

1.1 Aluminium stalen frames hebben een garantie van 2 jaar tegen constructie- en/of materiaal fouten.
1.2 Slijtdelen zoals banden, lampen, elektromotoren, ophangingsdelen, lagers, remblokken etc, vallen niet onder de garantie, tenzij deze constructief en/of materiaaldefecten vertonen.
1.3 Andere onderdelen hebben een garantie van één jaar bij correct onderhoud. Verder bepalingen zijn opgenomen in artikel 2.

Artikel 16.1 Garantie algemeen

Voor zover contractueel een garantie is overeengekomen, geldt het volgende: Verkoper staat er voor in dat de verkocht te zaken beantwoorden aan de overeenkomst, naar behoren functioneren en geschikt zijn voor het door de koper beoogde gebruik. Deze garantie is één(1) jaar geldig vanaf de datum waarop de koper het verkochte artikel ontvangt.
De impliciete garanties zijn bedoeld om een ​​risicospreiding tussen de verkoper en de koper te creëren, zodat de gevolgen van schending van de garantie altijd volledig voor rekening en risico van de verkoper zijn en de verkoper geen beroep kan doen op artikel 6:75 BW. De vorige zin is ook van toepassing indien de koper wist of had moeten weten van de inbreuk.
De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd
Indien de garantieverlenging van verkoper betrekking heeft op zaken die door een ander zijn vervaardigd, is de garantie beperkt tot die welke door de fabrikant wordt verstrekt.
Waterschade aan elektronische componenten valt niet onder de garantie. E-Wheels Enschede maakt alle elektrische scooters spatwaterdicht en is daarom niet verantwoordelijk voor waterschade aan door E-Wheels Enschede geleverde elektrische producten.

Artikel 16.2: Voorschriften en voorwaarden garantie

Bewaarbeleid: Producten geleverd door E-Wheels Enschede dienen droog te worden opgeslagen. Indien dit niet mogelijks, dient het product te worden afgedekt (met een regenhoes) zodat er weinig tot geen water op blijft staan. Dit voorkomt ongewenste  elektrische interferentie en defecten.
Opslag van accupacks: Accu's moeten op een droge plaats worden bewaard bij temperaturen tussen 5°C en maximaal 50°C.
Opgeladen accu: De eerste twee oplaadprocessen van het batterijpakket moeten als volgtworden uitgevoerd:
Voor de eerste laadcyclus: van bijna leeg tot helemaal opgeladen.
Voor de tweede laadcyclus: opladen van bijna leeg tot volledig opgeladen. Dit voorkomt onnodig verlies van Voortdurend herhalen van dit proces wordt aanbevolen om de maximale batterijcapaciteit te bereiken.

Artikel 16.2.1 E-Wheels Enschede accu garantieperiode; Li-ion accu: 1 jaar

De garantie vervalt als de accu, oplader of elektronische componenten beschadigd zijn door een val.
Normale slijtage en capaciteitsverlies van de accu vallen niet onder de garantie. Accu verliezen na verloop van tijd capaciteit. Lithium ion accu’s verliezen ook capaciteit wanneer ze niet worden gebruikt. Batterijen die langer dan een maand niet zijn gebruikt, kunnen zichzelf ontladen. Dit is gevaarlijk voor de accu. Accu’s meteen lading van minder dan 10% moeten onmiddellijk worden opgeladen. Als u dit niet doet, leidt dit tot onomkeerbare schade en vervalt uw garantie. E-Wheels Enschede garandeert dat de accu’s binnen een jaar na aankoop minimaal 70% van de opgegeven capaciteit behoudt, mits aan de vereisten voor het opladen en onderhoud van de accu wordt voldaan.

Artikel 16.2.2 Garantie-uitsluitingen

1.1 In de navolgende gevallen vervalt de garantie:

Onjuist of nalatig gebruik en oneigenlijk gebruik van het product. Het product is niet bijgehouden volgens het  serviceboekje. Technische reparaties werden niet vakkundig uitgevoerd. De later gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificaties van de betreffende e-scooter of e-bike of zijn niet correct gemonteerd. Bewijs van eigendom (op naam) is niet beschikbaar of ondertekend door de verkoper om aan te tonen dat het elektrische voertuig correct is gemonteerd en getest vooraf aan de levering aan de klant. Het product werd met water schoongespoten, bijvoorbeeld: Schoonspuiten,met tuinslang of hogedrukspuit.

1.2 Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van E-Wheels Enschede

Schade aan (onderdelen van) een elektrisch voertuig veroorzaakt door:
Onjuiste afstelling en/of spanning van sturen, stuurpennen, zadels, zadelpennen, remmen, banden, wiel spanners en, indien van toepassing, spaken. Acute vergrendeling, later al standaard
Onderdelen zoals accu's, remmen, remblokken, banden, kettingen en tandwielen kunnen niet tijdig vervangen worden. Onjuiste of onvoldoende smering van roterende of bewegende onderdelen onder de lift of essentiële onderdelen. Weersinvloeden zoals normale lak behandeling, roest, chroomroest